fbpx

เปิดรับสมัครงาน 4 หมื่นตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิ-ประสบการณ์

เปิดรับสมัครงาน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครงาน 4 หมื่นตำแหน่ง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ และประสบการณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า อว.จะเปิดรับสมัครคนทำงานในโครงการ “อว.สร้างงานระยะที่ 2” ประมาณ 4 หมื่นตำแหน่ง

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.นี้ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท ใช้งบฯ กว่า 800 ล้านบาท เปิดรับสมัครเดือน มิ.ย. ให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานในสังกัด อว.ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะประชาชนทั้งที่จบปริญญาและไม่จบปริญญา ต้องการก้าวสู่อาชีพใหม่ในยุคนิวนอร์มอล ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป แต่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญ หรือทักษะในวิชาชีพมากกว่า อว.เองกำลังเปิดหลักสูตรนอน-ดีกรี กว่า 500 หลักสูตร ให้สอดคล้องกับกระแสโลก

สำหรับผู้สนใจติดต่อกลุ่มงานกิจการเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวง อว. โทร. 0-2610-5330-31 หรือศูนย์บริการร่วม อว. 1313

โดยจะมีหน่วยงานจาก อว.กว่า 100 หน่วยงานมารับสมัครเพื่อให้กระจายกันไปทำงานทั่วประเทศตามความถนัด ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย.นี้ ให้อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท รวม 27,000 บาท รวมกว่า 800 ล้านบาท โดยจะเปิดรับสมัครในเดือน มิ.ย.นี้

นายสุวิทย์ กล่าวว่า สำหรับงานจำนวน 4 หมื่นตำแหน่ง อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับ 1,974 อัตรา ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ในพื้นที่ กทม

.และปริมณฑล 128 อัตรา ภาคเหนือ 232 อัตรา ภาคตะวันออก 84 อัตรา ภาคตะวันตก 10 อัตราและทั่วประเทศไม่จำกัดพื้นที่ 1,162 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลล์ จำนวน 1,330 อัตรา ทำงานที่ เชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร ขอนแก่น นครปฐม สุพรรณบุรี เป็นต้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 200 อัตรา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จำนวน 100 อัตรา กรมวิทยาศาสตร์บริหาร(วศ.) จำนวน 306 อัตรา

นอกจากนี้ ยังมีทำงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ 2,763 ตำแหน่ง ขอนแก่น 2,340 ตำแหน่ง พะเยา 1,407 ตำแหน่ง อุบลราชธานี 1,260 ตำแหน่ง ทักษิณ 996 ตำแหน่ง

พระจอมเกล้าธนบุรี 700 ตำแหน่ง นราธิวาสราชนครินทร์ 600 ตำแหน่ง สงขลานครินทร์ 400 ตำแหน่ง เกษตรศาสตร์ 500 ตำแหน่ง ราชภัฎอุดรธานี 1,494 ตำแหน่ง

ราชภัฎร้อยเอ็ด 1,350 ตำแหน่ง ราชมงคลอีสาน 879 ตำแหน่ง สุรนารี 500 ตำแหน่ง บูรพา 410 ตำแหน่ง เป็นต้น

“การเปิดโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 เนื่องจากการเปิดรับสมัครในระยะที่ 1 จำนวน 1 หมื่นตำแหน่ง มีผู้สมัครอย่างคับคั่งกว่า 3 หมื่นคน เพราะนอกจากจะได้ทำงาน ได้เงินเดือนแล้ว

ยังได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพใหม่หรือสนใจเป็นผู้ประกอบการ

และ อว.ยังมีทุนสนับสนุนโครงการละ 4- 5 หมื่นบาทอีกด้วย จำนวนที่เปิดสมัครในระยะที่ 1 จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ดังนั้น โครงการ อว.สร้างระยะที่ 2 ที่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานกว่า 4 หมื่นตำแหน่งจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการพัฒนาทักษะของประชาชนทั้งที่จบปริญญาและไม่จบปริญญา

ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพใหม่ในยุคนิวนอร์มอล ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป