fbpx

เปิดรับสมัครงาน 4 หมื่นตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิ-ประสบการณ์

เปิดรับสมัครงาน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครงาน 4 หมื่นตำแหน่ง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ และประสบการณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน